Bezpečnostné značenie

Spoločnosť VANOKU, s.r.o. je popredným výrobncom bezpečnostného značenia na Slovensku. Rýchlo, kvalitne a za výhodné ceny Vám vyrobíme klasické bezpečnostné tabuľky na PVC samolepkách, plaste, hliníku, nereze, atď.

E-SHOP

Bezpečnostné značenie

Bezpečnostné značenie je rozdelené do 5 kategórií, ktoré sú rozlíšené farebne i tvarovo a sú označené v katalógu veľkými písmenami:
P – zákazové (z angl. Prohibition signs),
W – výstražné (z angl. Warning singns),
M – príkazové (z angl. Mandatory signs),
E – zácharnné (z angl. Emergency signs),
F – požiarne (z angl. Fire safety signs).

Bezpečnostné značenie si môžete objednať v našom  E-SHOPE